فهرست همه مطالب
1
محصولات پروبيوتيك و كاربرد آنها:اعجاز گردوانواع روغنهاي خوراكيبا محاسبه بی ام آی وزن خود را ارزیابی نمایید
شاخص توده بدن یا BMI یک وسیله استاندارد برای تعیین وزن بدن است و بین سایر معیارهای سنجش وزن ، بدون ارتباط با جثه افراد می تواند توده فعال بدن را مشخص نموده و تعیین کند که فرد در زمره افراد چاق، معمولی و یا دارای کمبود وزن می باشد. اما این شاخص دارای نکات ظریفی است که در محاسبات سنجش وزن باید به آنها توجه نمود و راه حلی اندیشید .


1
< >