سلامت خانواده


معرفی واحد سلامت خانواده و جمعیت :

 
 

 

شرح وظایف گروه جوانی جمعیت و باروری سالم

 1- برگزاری جلسات  هماهنگی جوانی جمعیت  بصورت ماهانه با حضور ریاست محترم شبکه و کلیه واحدهای بهداشتی

 2-انجام پایش و نظارت مستمر بر اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و ارسال گزارش های دوره ای مستند بر اساس فرم های ارسالی به معاونت بهداشتی

 3-بستر سازی مناسب جهت فرهنگ سازی در راستای  افزایش جمعیت در نظام بهداشتی ، به منظور تغییر رویکرد ها ،  با تکیه بر آموزش کلیه مدیران ،کارشناسان بهداشتی به ویژه بهورزان و مراقبین سلامت

 4-برگزاری جلسات و کمیته های درون بخشی و برون بخشی مرتبط با  صیانت از جمعیت

 5-ارتقای آموزشهای هنگام ازدواج ۶ ساعته درراستای تحکیم بنیان خانواده

 6-تهیه برنامه عملیاتی جوانی جمعیت و باروری سالم بصورت سالانه

 7-برنامه ریزی جهت افزایش نرخ باروری کلی در زنان

8-پایش و نظارت اجرای دستورعمل های برنامه در راستای ارتقای نرخ باروری کلی

 9-افزایش آگاهی جامعه درباره اهمیت فرزند آوری ، اجتناب ازتک فرزندی، پیشگیری از سقط های جنایی ، تشخیص و درمان ناباروری

 10-پایش و ارزیابی برنامه های اجرایي مراکز و گزارش نارسائي ها و تنگناها همراه با پيشنهاد راه حل هاي مناسب  براي بهبود روش هاي اجرايي و ارائه پسخوراند به سطوح بالاتر

 رسالت برنامه جوانی جمعیت و باروری سالم

  سیاستهای تحدید نسل که در قالب برنامه های تنظیم خانواده  از سالهای پایانی دهه 60 در کشور به اجرا در آمد ،  با هدف  کاهش نرخ باروری کلی  از 6.4 در سال 1367 به 4 در سال1390 شروع شد .برنامه ای که با یک سرعت چند برابری ، منجر به رسیدن به هدف فوق در سال 1372 یعنی چندین سال زودتر از زمان پیش بینی شده بود .  متاسفانه غفلت از رصد آماری دقیق از روند رشد جمعیت و نرخ باروری کلی زنان ، باعث ادامه یافتن سیاستهای تحدید نسل تا سال 1390 گردید .در این سال با هوشیاری متولیان آمار جمعیتی  ، عمق بحران پیری جمعیت در آینده نزدیک ، مکشوف گردید و دولتمردان را بر آن داشت تا  در سیاست های  جمعیتی  بازنگری اساسی به عمل آورند .  نظر به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم افزایش جمعیت جوان وبا عنایت به روند سالخوردگی جمعیت کشور ،  در سال 1393 "سیاستهای کلان جمعیتی " توسط ایشان  به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ گردید . اما متاسفانه  نبود عزم ملی جهت نجات کشور از بحران پیری جمعیت ، باعث عدم اجرای این ابلاغیه  تا اواخر سال 1400 گردید . در این سال با حساسیت  نخبگان و دولتمردان در مجلس  و دولت نسبت به بحران پیری جمعیت ، نهایتا  " قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت" مشتمل بر 73 ماده ، از سوی ریاست محترم جمهوری به کلیه دستگاهها ابلاغ  گردید .

 با توجه به موضوعات پیش گفت ونیز  روند تغییرات جمعیتی در کشور ،، رسالت  این برنامه در حال حاضر ، افزایش میزان باروری کلی از زیر حد جایگزینی (1.74)  به حداقل بالاتر از حد جایگزینی (بیش از ۲.۱ فرزند به ازای هر خانواده ) می باشد .این هدف کلی در قالب فعالیتهای آموزشی- تبلیغی تبیین بحران جمعیت ، تشویق به  فرزند آوری ، پیشگیری از سقط های جنایی، درمان ناباروری و نظارت بر اجرای قانون حمایت از خانوده

 

چارت سازمانی سلامت خانواده
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۳


برگشت>>

< >