انبار دارو

1391/3/2 0:0

شرح وظایف :

  • دریافت حواله درخواست دارو و آماده نموده نمودن داروهای خواسته شده به مراکز و خانه های بهداشت تابعه
  • درخواست دارو از شرکت های پخش دارو و کالا پزشکی
  • کنترل تاریخ مصرف دارو های موجود در انبار
  • تنظیم گزارش موجودی ، مصرفی و وارده داروهای بهداشتی و مکمل های بارداری
  • چک کردن طبق لیست درخواست دارو سپس تحویل از شرکت های پخش دارو
  • ثبت تعهدی رسید ، حواله و شمارش انبار


تاریخ بروز رسانی:   2 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >