دبیرخانه

1391/3/2 0:0

شرح وظایف :

  • ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و شماره آنها در دفاتر مربوطه
  • تفکیک و توزیع نامه های برای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
  • ارسال نامه ها به معاونت ها و ادارات


تاریخ بروز رسانی:   2 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >