تاريخچه شبكه بهداشت جم

1391/2/28 0:0

 

تاريخچه شبکه بهداشت و درمان جم :

شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم اسفند ماه سال 1383 تاسیس گردید و بطور مستقل فعالیتهای خود را آغاز نمود . این شبکه هم اکنون با 4 مرکزبهداشتی درمانی ،16 خانه بهداشت و 4 پایگاه بهداشتی فعال وهمچنین170   
 نفر كاركنان درستاد شبکه وواحدهای تابعه مشغول ارایه خدمات به جمعیت 45993 نفری شهرستان می باشد. 


تاریخ بروز رسانی:   1 امرداد 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >