مبارزه با بیماریها


اهم وظایف واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

1-مطالعه و شناخت وضعیت اپیدمیولوژیک بیماریها در سطح شهرستان


2 - برنامه‌ریزی ، سازماندهی و هدایت اجرایی برنامه‌های کنترل بیماریها در سطح شهرستان


3- مراقبت و پایش برنامه های کنترل بیماریها

 

4- برنامه ریزی و همکاری در انجام برنامه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان

الف- مراقبت بيماريهاي واگير:
1-
بررسي اپيدميو لوژيكي بيماريهاي واگير دار تابعه در شهرستان از طريق تكميل فرم بررسي بيماريهاي واگير
2-
شناسايي تشخيص و درمان بيماريهاي واگير
3-
تحت مراقبت قراردادن كليه بيماريهاي واگير در شهرستان از قبيل فلج شل حاد ، هاري ، سالك ، تب مالت ، سرخك ، هپاتيت C،B،A، ايدز ،سيفليس ، سوزاك ، ديفتري ، كزاز ، سياه سرخه ، تيفوئيد ، و با ، ما لاريا ، سل ، منزيت ، كيست هيدراتيك ، كالاآزار سياه زخم و ......
4-
تهيه و تدارك داروهاي مورد نياز بيمارستان وگير

9- شناسايي گروههاي در معرض خطر بيماريهايو انجام آزمايشات لازم

ب- واكسيناسيون:
1-
تامين و توزيع واكسيهاي مورد نياز شهرستان در طول سال
2-
واكسيناسيون روتين كودكان زير شش سال و توام زنان 49-15 سال در طول سال
3-
واكسيناسيون مننژيت سربازان در حال اعزام و زائران عتبات عاليات در طول سال و توام زوجين در موقع ازدواج
4-
تامين سرم ضد عقرب و ضد مار و درمان افراد مار و عقرب گزيده
5-
واكسيناسيون و سرم تراپي هاري افراد حيوان گزيده


واحد بیماری های غیر واگیر :

*      الف ) تعریف واحد : 
 واحدی است جهت پیشگیری ،کنترل ومبارزه بابیماریهای غیر واگیر و خاص

 

*      ب ) توانمدیهای با شرح وظایف

1- پیشگیری وکنترل دیابت وعوارض ناشی از آن

2- پیشگیری وکنترل فشار خون بالا و عوارض ناشی از آن

3- پیگشیری وکنترل سرطان

4- پیشگیری وکنترل 2 بیماری کم کاری مادرزادی تیروئید ، فنیل کتونوری

5- پیشگیری از بروز بیماری B تالاسمی ماژور

6- پیشگیری از سوانح وحوادث ورسیدن به شاخصهای جامعه ایمن

 7-  فعال سازی واحد دیابت و نظارت برفعالیت آن

8- نظارت برفعالیت واحد تالاسمی

9- نظارت بر فعالیت آزمایشگاه غربالگری نوزادان

10- مشاوره ژنتیک تالاسمی 

 


چارت سازمانی مبارزه با بیماریها
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >