بهداشت حرفه ای


 تعریف :

علم و هنر تامین بالاترین سطح سلامت نیروی کار ، حفظ و ارتقاء سلامتی آن و حفظ سرمایه از طریق ایجاد محیط کار سالم انتخاب کارگر مناسب برای هر کار پیشگیری از حوادث و بیماری های شغلی و غیرشغلی ، آموزش بهداشت فردی ، تشخیص زودرس و درمان بیماری ها .

شرح وظایف:

  • بازدید از کارگاه های صنعتی
  • پیگیری معاینات ادواری و بدواستخدام کارگران
  • شناسایی عوامل زیان آور محیط کار (صدا ، روشنایی ، استرس گرمایی ، پرتوها ، ارگونومی و .... )
  • اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار
  • بازدید از شرکت های طب کار
  • پیگیری پرونده های قضایی
  • جمع بندی و تکمیل و ارسال آمار کارگاه ها و صنوف حرفه ای

چارت سازمانی بهداشت حرفه ای
Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >