فشارخون


30 آبان 1402
استقرار میز اطلاع رسانی و سلامت به مناسبت پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا
استقرار میز اطلاع رسانی و سلامت به مناسبت پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا در نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری، میدان امام حسین(ع) و ادارات و مراکز آموزشی شهرستان جم

 

30 آبان 1402
آغاز پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا در شهرستان جم
آغاز پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون بالا در شهرستان جم

 
 
 
< >