استخدام


22 دی 1399
انتشار دفترچه دوم آزمون استخدامی وزارت بهداشت / تمدید ثبت نام تا 25 دیماه/ استخدام 13 نیروی دیگر در شبکه بهداشت و درمان جم + دفترچه
با انتشار دفترچه دوم آزمون استخدامی وزارت بهداشت، 13 نفر نیروی بهداشتی از طریق آزمون استخدامی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم جذب می شوند.

 

16 دی 1399
آغاز ثبت نام آزمون استخدامی وزارت بهداشت / استخدام 7 نفر نیرو در شبکه بهداشت و درمان جم + دفترچه
7 نفر نیروی بهداشتی از طریق آزمون استخدامی وزارت بهداشت در شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم جذب می شوند.

 

1 مهر 1399
اگهی پذیرش بهورز در شهرستان جم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان بوشهر جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه‌های بهداشت روستایی در نظر دارد تعداد 3 نفر (پست غیر عشایری) از طریق آزمون کتبی و شفاهی (مصاحبه) و گزینش برای شغل بهورزی جذب کند.

 

22 شهريور 1399
آزمون پذیرش بهورز با شرکت 32 دواطلب در شهرستان جم برگزار شد
آزمون پذیرش بهورز با رعایت پروتکل های بهداشتی در شهرستان جم برگزار شد.

 

20 امرداد 1398
آگهی جذب نیرو در شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم

 
 
 
< >