شبکه بهداشت و درمان جم دستگاه برتر شهرستان جم شد

4 شهريور 1401
در هفته دولت شهرستان جم، از شبکه بهداشت و درمان جم به عنوان دستگاه برتر تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان جم، در دومین روز از هفته دولت، آیین معرفی و تجلیل از مدیران، کارمندان و دستگاه های اجرایی برتر شهرستان جم برگزار شد.

در این مراسم از سوی ستاد بزرگداشت هفته دولت، شبکه بهداشت و درمان جم به عنوان دستگاه اجرایی برتر شهرستان جم انتخاب شد.

همچنین از اسلام بوستانی، کارشناس بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان جم، به عنوان کارمند نمونه این اداره تقدیر شد.