شرح وظايف واحد نظارت بر مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

1391/5/8 0:0

شرح وظايف واحد نظارت بر مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي :

-          كنترل و نظارت بر واحدهاي توليدي مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و ظروف بسته بندي از بدو تاسيس تا توليد و عرضه محصول

-          كنترل و نظارت بر كالاهاي غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي كه از طريق مرزها وارد كشور ميگردندو صدور مجوز ترخيص آنها

-          كنترل و نظارت بر كالاهاي غذايي ، آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي كه از كشور خارج مي گردند و انجام تمهيدات لازم جهت صدور گواهي بهداشتي آنها

-          انجام اقدامات لازم جهت صدور پروانه بهره برداري ،مسول فني و ساخت واحدهاي توليد مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

-          صدور شناسه نظارت براي واحدهاي كارگاهي توليد مواد غذايي و آشاميدني

-          نظارت بر اجراي ماده 11 قانون مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

-          ارتقاء توان علمي و حرفه اي مسولين فني در انجام وظايف

-          كنترل و بهبود شرايط توليد فراورده هاي غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي از طريق نظارت مستمر بر واحدهاي توليدي شهرستان

-          كنترل و بهبود شرايط توليد ظروف و مواد بسته بندي

-          اعلام قوانين و ظوابط فني و بهداشتي به متقاضيان تاسيس واحدهاي توليدي و رعايت قوانين و ظوابط مربوطه در هنگام صدور پروانه هاي بهداشتي

-          برخورد قانوني با افراد و واحدهاي متخلف در امر توليد مواد غذايي و بهداشتي و همكاري با مراجع قضايي و انتظامي در هنگام بروز تخلف احتمالي

-          رسيدگي به شكايات واصله از مواد غذايي و بهداشتي توليد كارخانجات شهرستان و ارجاع نتيجه به مبادي زيربط و پيگيري شكايات واصله از مواد توليدي خارج از شهرستان از طريق مراجع ذيصلاح

-          همكاري و مشاركت با ساير ادارات در زمينه اجراي طرح هاي مرتبط با مواد غذايي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي

-          در مراكز توليدي هدايت و تشويق واحدهاي توليدي در تطابق با قوانين HACCP-GMP-GHP و همكاريهاي لازم در زمينه اخذ گواهي نامه هاي فوق

-          ارتقاء سطح علمي و توانمند سازي مسولين فني واحدهاي توليدي در انجام شرح وظايف

-          جمع آوري ، طبقه بندي ، تجزيه و تحليل اطلاعات دريافتي درخصوص ميزان فعاليت كارخانجات و ارسال گزارشات لازم به معاونت غذا و دارو

                                                                            مهندس امين پناهيان

                                                                       كارشناس مسئول واحد كنترل مواد غذايي ، آرايشي و بهداشتي


تاریخ بروز رسانی:   18 خرداد 1392

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >