انبار کالا

1391/3/2 0:0

شرح وظایف :

  • کنترل فاکتورهای خرید
  • ثبت رسید انبار فاکتورهای خرید
  • ثبت حواله های خروجی از انبار
  • ثبت اموال واحدها و مراکز در پرونده های امین امورال های مربوطه


تاریخ بروز رسانی:   14 آذر 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >