کارگزینی

1391/3/2 0:0

شرح وظایف :- صدور احکام

- چک و ثبت مرخصی پرسنلی در سیستم

- صدور ابلاغ

- چک کردن حضور و غیاب پرسنل

- انجام امور رفاهی پرسنلی

- انجام امور استخدامی

- و سایر


تاریخ بروز رسانی:   2 خرداد 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >