نظارت بر درمان

1392/6/24 0:0

شرح وظایف نظارت بر درمان:

- جمع آوری اطلاعات و آمار مراکز پزشکی ، پزشکان و پیراپزشکان اعم از دولتی ، بخش خصوصی و خیریه

- ابلاغ و اجرای دقیق قوانین ، آئین نامه ها و ضوابط مربوط به خدمات پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی اعم از دولتی و خصوصی و خیریه

- بررسی و تکمیل مدارک و پرونده خدمات و درخواستهای پزشکان ، پیراپزشکان و مراکز پزشکی

- نظارت و ارزیابی عملکردپزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی فعال در بخش خصوصی و خیریه در ارتباط با دستورالعمل های ابلاغ شده به منظور اجرای خدمات درمانی-بیمه درمانی و تعرفه های قانونی

- صدورتأییدیه های مربوط به خدمات و درخواستهای پزشکان، پیراپزشکان و مراکز پزشکی طبق ضوابط و آئین نامه های قانونی

- بازدید مستمر و بررسی دقیق تاسیسات – تجهیزات و امکانات مورد نیاز مراکز پزشکی ، مطب پزشکان و اعلام نواقص و کمبود هاو تعیین مهلت معین به منظور رفع نواقص آنها

- رسیدگی به شکایات واصله ، تخلفات پزشکان و پیراپزشکان و مراکز پزشکی و ارائه گزارش لازم به مقام مافوق به منظور جلوگیری از دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و تعطیلی مراکز ارائه دهنده خدمات پزشکی غیرمجاز و پیگیری افراد خاطی از طریق مراجع ذیصلاح

- تهیه گزارش لازم و انجام سایر دستورات قانونی مقام مافوق


تاریخ بروز رسانی:   24 شهريور 1392

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >