راهنمای تلفن

1392/7/14 0:0

ردیف

نام خانه بهداشت

تلفن

1

خانه بهداشت بابا مبارکی

37685246

2

خانه بهداشت علی آباد

37634257

3

خانه بهداشت صیدی

37686174

4

خانه بهداشت اسلام آباد

37644510

5

خانه بهداشت قائدی

37685434

6

خانه بهداشت بهر باغ

37634166

7

خانه بهداشت چاهه

37644807

8

پایگاه بهداشت بهارستان

07737642448

9

پایگاه بهداشت ضمیمه جم

37622056

10

پایگاه بهداشت غیر ضمیمه خواجه احمدی

37622624

11

خانه بهداشت آبگرمک

9173722743بهروز

12

خانه بهداشت کوهچهر

37625061

13

خانه بهداشت کوری حیاتی

09177667097

14

خانه بهداشت گندم زار

37640250

15

خانه بهداشت شهر خاص

37640335

16

خانه بهداشت حسین آباد

9177754148بادين

17

خانه بهداشت دره بان

37684466

18

خانه بهداشت حرمیک

37684644

19

خانه بهداشت سرچشمه

07737681075

20

خانه بهداشت تنگمان

37641158

21

خانه بهداشت پشتو

37682469

22

خانه بهداشت تشان

37684452

23

پایگاه بهداشت ضمیمه ریز

07737682970

24

پایگاه بهداشت انارستان

37680450


تاریخ بروز رسانی:   27 خرداد 1403

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >