امور دارویی

1392/6/24 0:0

شرح وظایف واحداموردارویی

·         نظارت بر امور دارویی مراکز خدمات جامع سلامت،خانه های بهداشت و پایگاه های سلامت

·         نظارت بر امور داروخانه های شهرستان (اعم از خصوصی و دولتی ) و وابسته به نهادها و وزارتخانه ها

·         نظارت بر برنامه پزشک خانواده و تامین 439 قلم داروهای تفاهم نامه مراکز خدمات جامع سلامت

·         نظارت بر امور عطاری های سطح شهرستان

·         تامین دارو جهت واحدهای مختلف مراکز خدمات جامع سلامت و اورژانس 115

·         درخواست،دریافت و توزیع داروهای بهداشتی-مکمل های کودکان و مادران از استان

·         مدیریت تنظیم قرارداد واگذاری داروخانه های مراکز به بخش خصوصی

·         پی گیری درخواست دارویی واحدهای ستادی از استان

·         پی گیری و پاسخ به نامه های ارسالی از معاونت غذا و دارو در سطح شهرستان

·         رسیدگی به شکایات مردمی از داروخانه ها و عطاری ها در خصوص گرانفروشی،عرضه ی محصولات غیر مجازو...

رسالت

 

1) فراهم نمودن داروهای شاخه بهداشتی:

 

تامین مکملهای غذایی جهت زنان باردار مثل قرص فولیک اسید، فروس سولفات، مولتی ویتامین، کپسول مولتی ویتامین مینرال که طبق زمانبندی  بایستی مصرف شود.

نظارت بر اجرای آموزش به مادران اطفال زیر2 سا ل درخصوص مصرف قطره فروس سولفات از6 ماهه تا 2سالگی و مصرف قطره های مولتی ویتامین و ویتامین  A+Dاز 15 روز پس از تولد تا 2 سالگی طبق دستورالعمل پزشک.

 

2) فراهم نمودن داروهای شاخه درمانی:

درحال حاضر با توجه به واگذاری داروخانه های مراکز بهداشتی درمانی شهرستان به بخش خصوصی، نظارت و کنترل چگونگی خدمات دهی این بخش بعهده امور دارویی می باشد .

این واحد ضمن هماهنگی با واحد پیشگیری موظف به تدوین درخواست داروهای سل، هپاتیت، ایدز، مالاریا وسالک بوده که در حال حاضر بطور رایگان در اختیار انبار دارویی مرکز بهداشت شهرستان قرار می گیرد.

ازعمده وظایف این واحد نظارت بر امور داروخانه های سطح شهرستان( اعم از دولتی وخصوصی ) و داروخانه های وابسته به نهادها و وزارتخانه های مرتبط و ارسال فرم گزارش بازدید به دانشگاه علوم پزشکی می باشد.

 


تاریخ بروز رسانی:   21 خرداد 1403

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >