آگهي جذب نیرو متصدی خدمات عمومی در آموزشگاه بهورزی جم / تیر 1402

تاریخ نامه: 11 تير 1402
شماره نامه:
 
مناسبتها  |   
« بسمه تعالي »
آگهي جذب نیرو

 

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم ، در نظر دارد براي تأمين نيروی مورد نياز ، جهت خدمت در واحدهای تابعه خود بر اساس بند 13 شماره 43022/20/ پ د مورخ 27/12/1401 کمیته سرمایه انسانی دانشگاه به تعداد 1 نفر فرد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی (سوالات عمومی ) پس از طي کردن مراحل گزينش توسط هسته گزینش دانشگاه ، به صورت قرارداد شرکتی(حجمی) به شرح ذيل جذب نمايد. 

جدول رشته شغلی مورد نیاز

 

عنوان شغل

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز

جنسیت

شرايط احراز از نظر مدرک و رشته تحصيلي

متصدی خدمات عمومی

آموزشگاه بهورزی جم 1 نفر  مرد

مدرک دیپلم ( کلیه رشته ها )

 

- شرایط عمومی جذب نیروی شرکتی  حجمی

1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی

2/1- داشتن تابعیت ایران

3/1- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت

4/1- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان

5/1- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر

6/1- نداشتن منع استخدام دردستگاه­های دولتی به­موجب آرای مراجع قانونی

7/1- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه­های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.

8/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

9/1- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می­شوند

*بر اساس ماده 34 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی که به تایید هیات امنا در تاریخ 01/01/98 رسیده است .

تبصره : ماده 34 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون  استخدامی( استخدام پذبرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند منوط به تایید توانمندیهای جسمی ، روانی ، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمسیون پزشکی (طبق شیوه نامه سلامت جسمانی و روانی وزارت متبوع ) است ) .

2- شرایط اختصاصی جذب نیروی  شرکتی

داشتن حداقل18 سال سن تمام و حداکثر 40 سال تمام تا تاریخ انتشار اگهی

   به استناد بند الف ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 19/8/1400 مجلس شورای اسلامی به ازاء تاهل و نیز داشتن هر فرزند یکسال تا حداکثر ۵ سال به سقف محدودیت سنی اضافه می شود.مشروط به آن که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی ،بالای 5/2 نباشد.مبنای تعیین نرخ باروری ،آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در رزمان برگزاری آزمون می باشد

 

3- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز

1/3- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ  یکشنبه 1402/4/11 حداکثر تاپایان وقت اداری مورخ شنبه 1402/4/17 مدارک مورد نیاز ثبت نام را به واحد امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم تحویل دهند .آدرس : شهرستان جم میدان امام- خیابان شهرداری-خیابان شهدا  ، کد پستی: 7558110001

2/3- مدارک مورد نیاز ثبت نام:

- تکمیل برگ درخواست شغل

- یک قطعه عکس 4×3

- مبلغ واریزی جهت ثبت نام متقاضیان آزمون مبلغ 500000 ریال به شماره حساب    IR490100004001080803025348  و شناسه واریز   387080873124004000010015121209 می باشد.

- تصویر آخرین مدرک تحصیلی

- تصویر کارت ملی

- تصویر شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن

- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم

- تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

3/3- به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .

4- زمان آزمون : راس ساعت 9 صبح مورخ چهارشنبه 1402/4/21 در آموزشگاه بهورزی جم ( شهرجم،خیابان بهداشت، روبرو داروخانه دکتر عابدی، ساختمان سابق شبکه بهداشت و درمان جم) برگزار میگردد.

5-مواد امتحان :

1/5- آزمون   شامل  سوالات عمومی به تعداد 60 سوال به صورت چهار گزینه ای و زمان آزمون 75 دقیقه می باشد .

ضمنا آزمون نمره منفی ندارد.

* امتحان عمومی شامل دروس ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، ریاضیات، کامپیوتر، اطلاعات عمومی، و گزارش نویسی می باشد.

**- کسب بالاترین نمره به عنوان نمره قبولی مد نظر قرار میگیرد .

** به استناد بند "ب" ماده 15 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازاء تاهل و نیز هر فرزند دو درصد(2) تا حداکثر ده درصد(10) نمره کل آزمون به نمره مکتسبه فرد اضافه خواهد شد.

تبصره: تخصیص امتیاز فوق‌، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای 2.5 نباشد. مبنای تعیین نرخ باروری، آخرین اعلام رسمی وزارت کشور در زمان برگزاری آزمون می‌باشد.

6- مدارک تحصیلی بالاتر يا پائین­تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهي استخدامي و همچنين  مدارک معادل، براي شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمي­باشد.

1/6- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور قرارداد حکم مزبور لغو وبلااثر می­گردد.

2/6- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر(اعلام شده توسط کارگزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم در زمان تحویل مدارک) به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه فرد به مدت ده روز پس از کسب اطلاع و ابلاغ از سوی شبکه شهرستان ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز فرد ذخیره به­جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.

3/6- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم به آدرس الکترونیکی https://jamhc.bpums.ac.ir/fa/index.aspx خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.

4/6- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.

5/6-اعلام نتیجه براساس بالاترین نمره و اعمال سهمیه بومی در افراد واجد شرایط  می باشد.

6/6- شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم هیچ گونه تعهدی جهت تامین غذا، ایاب و ذهاب و  مسکن پذیرفته شدگان ندارد.

7/6- داوطلبان بایستی به مبنای تاریخ های اشاره شده در آگهی توجه کافی داشته باشند.لازم به ذکر است ملاک عمل برای تاریخ گواهی فراغت از تحصیل،معافیت دایم و پایان خدمت نظام وظیفه آخرین روز ثبت نام و ملاک محاسبه سن،اولین روز ثبت نام می باشد.

سهميه بومی

1-   باتوجه به بخشنامه شماره 369488 مورخ 99/7/27 سازمان اداری واستخدامی کشوروبه استنادقانون اصلاح ماده44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب99/6/16 مجلس شورای اسلامی نمره مکتسبه داوطلبان بومی بجزشهرستان تهران ومراکز استانها باتعاریف ذیل باضریب یک وچهاردهم (4/1) محاسبه و ملاک عمل قرار می گیرد.

الف- شهرستان محل تولد مندرج درشناسنامه داوطلب باشهرستان مورد تقاضا یکی باشد.

ب- سکونت داوطلب به مدت حداقل ده سال با ارائه استشهاد محلی )براساس فرم پیوست آگهی) ممهور به مهر نیروی انتظامی (پاسگاه یاکلانتری محل) احرازگردد.

ج- داشتن سوابق تحصیلی درمقاطع ابتدایی،راهنمایی یادبیرستان درشهرستان موردتقاضا با تایید اداره آموزش وپرورش

شهرستان مربوطه میتواند به عنوان تمام یا قسمتی ازسابقه ده سال سکونت به شرط استشهاد محلی مبنی برتایید ساکن بودن ملاک عمل قرارگیرد.

د- درصورت وجودابهام درخصوص شهرستان محل تولد نظراداره کل ثبت احوال استان ملاک عمل خواهد بود.

و- تقسیمات کشوری دراولین روزثبت نام ملاک عمل برای تعیین بومی بودن خواهدبود

جهت دریافت دفترچه آزمون کلیک کنید.

 

جهت دریافت فرم استشهاد محل سکونت جهت شرکت در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر-شرکتی 1402 کلیک نمایید.

 

جهت دریافت فرم درخواست شغل متصدی خدمات عمومی شرکتی  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر کلیک نمایید.

 
   

تاریخ بروز رسانی:   11 تير 1402

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >