آگهی جذب نیروی مامای پزشک خانواده - مرداد 1401

تاریخ نامه: 8 امرداد 1401
شماره نامه:
 
مناسبتها  |   


« بسمه تعالي »
آگهي جذب نیرو

شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم در نظر دارد براي تأمين نيروهاي مورد نياز خود جهت خدمت در واحدهای  تابعه خودبر اساس مجوز شماره 12624/20/ پ د مورخ 14/4/1401  برنامه پزشک خانواده  به تعداد1  نفر افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی و پس از طي کردن مراحل گزينش توسط هسته گزینش دانشگاه به صورت قرارداد پزشک خانواده شرح ذيل جذب نمايد.

جدول رشته های شغلی مورد نیاز

عنوان شغل

محل جغرافيايي خدمت

تعداد مورد نياز

جنسيت

شرايط احراز از نظر مدرک و رشته تحصيلي

توضيحات

زن

مرد

مامای پزشک خانواده

مرکز خدمات جامع سلامت ریز

1

1

0

کارشناس مامایی

 

 

 

 

 

 

 

 

1- شرایط عمومی جذب نیروی شرکتی
1/1- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح درقانون اساسی
2/1- داشتن تابعیت ایران
3/1- عدم اعتیاد به دخانیات ومواد مخدر و روانگردان
4/1- عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
5/1- نداشتن منع استخدام دردستگاه¬های دولتی به¬موجب آرای مراجع قانونی
6/1- داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت و پیمانی سایر دستگاه¬های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند.
7/1- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
8/1- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که برای آن استخدام می¬شوند بر اساس ماده 37 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی که به تایید هیات امنا در تاریخ 6/11/96 رسیده است .
تبصره : ماده 37 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون  استخدامی( استخدام پذبرفته شدگان در آزمون که مراحل قانونی را طی نموده باشند منوط به تایید توانمندیهای جسمی ، روانی ، ذهنی و حرکتی افراد توسط واحد طب کار موسسه و یا کمسیون پزشکی (طبق شیوه نامه سلامت جسمانی و روانی وزارت متبوع ) است ) .
2- شرایط اختصاصی جذب نیروی شرکتی وپزشک خانواده
/2- داشتن حداقل 18 سال سن تمام (18 سال برای دارندگان دیپلم بهیاری) و حداکثر 26 سال تمام برای دارندگان دیپلم بهیاری، 35 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی وکارشناسی ،40 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و 45 سال برای دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و بالاتر تا تاریخ انتشار آگهی
تبصره : منظور از سن کامل برای هر سن معادل همان سن و 11 ماه و 29 روز می باشد  به عنوان مثال برای 18 سال تمام یعنی 18 سال و 11 ماه و 29 روز.
تبصره: موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد.
الف) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل (ازتاریخ 31/6/1359 لغایت 29/5/1367) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند به میزان مدت حضور در جبهه وهمچنین مدت زمان بستری ویا استراحت پزشکی رزمندگان دراثر مجروحیت درجبهه های نبرد حق علیه باطل
ب) جانبازان و آزادگان، همسرو فرزندان شهدا، همسرو فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر، همسر و فرزندان یک‌سال و بالای یک‌سال اسارت و رزمندگان(با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) از شرط حداکثر سن معاف می باشند.
ج) خواهر و برادر شهداء، همسر و فرزند جانبازان زير بيست و پنج درصد( 25%)، همسر و فرزند آزاده کمتر از يکسال اسارت تا میزان 5 سال
د) داوطلباني که به صورت قرارداد تمام وقت در موسسه و ساير موسسات تابعه وزارت متبوع به خدمت اشتغال داشته اند به میزان خدمت غیررسمی آنها تا میزان 5 سال
هـ) مدت خدمت سربازی
و) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق تا میزان 5 سال.
2/2- مشمولین خدمت اجباری پزشکان وپیراپزشکان می بایست دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه  باشند.
تبصره2- در خصوص داوطلبانی که به استناد بخشنامه شماره  854/100 مورخ 16/7/93 نسبت به تمدید طرح آنان اقدام شده است، نیازی به ارائه گواهی پایان طرح نداشته و ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد کفایت می نماید. ضمناً مشمولين مذکور مي¬توانند با ارائه گواهي مربوطه در آزمون دانشگاه علوم پزشکي  بوشهر شرکت نمايند.

3/2اولویت ها:
افراد ی که دارای هریک از شرایط ذیل باشند بترتیب در اولویت پذیرش قرار دارند:
الف- ایثارگران بر اساس بند7 آگهی مربوطه
ب-معلولین عادی تا سقف 3 درصد طبق مقررات قانونی

3- نحوه ثبت نام ومدارک مورد نیاز
1/3- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند از تاریخ 8/5/1401 حداکثر تاپایان وقت اداری مورخه   15/5/1401 مدارک مورد نیاز ثبت نام را به واحد کارگزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم تحویل دهند   (لازم به ذکر است مهلت ثبت نام نباید کمتر از یک هفته باشد)
2/3- مدارک مورد نیاز ثبت نام:
- تکمیل برگ درخواست شغل
- یک قطعه عکس 4×3
- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
- تصویر کارت ملی
- تصویر شناسنامه به همراه تصویر تمام صفحات آن
- تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان وپیراپزشکان یا معافیت ازآن یا اشتغال به طرح به همراه تصویر آن
- تصویر سایرمدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
3/3- به ثبت نام ناقص ویا ارسال مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .

4- زمان آزمون :
یکشنبه23/5/1401 / سالن آموزشگاه بهورزی شهرستان جم

5-مواد امتحان :
1/5- امتحان عمومی/تخصصی شامل سوالات مربوط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد .60 سوال به صورت چهار گزینه ای  و60 دقیقه می باشد .ضمنا آزمون نمره منفی دارد.
 6- کسب بالاترین نمره به عنوان نمره قبولی مد نظر قرار میگیرد .
تبصره: در صورت انجام مصاحبه مجموع نمرات علمی در آزمون ومصاحبه ملاک عمل خواهد بود.

7- تذکرات
1/7- ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و رزمندگانی که حداقل 6 ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء، جانبازان، مفقودین، آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه  سابقه  حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی، درصورت دارا بودن شرایط مندرج درآگهی با رعایت قوانین ومقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود.
2/7- از کل مجوز تخصیص یافته به دانشگاه سی (30) درصد آن برابر قوانین ومقررات برای پذیرش ایثارگران اختصاص می یابد. از 30درصد فوق¬الذکر، بیست وپنج (25) درصد آن به جانبازان وآزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهداء و فرزندان و همسران جانبازان بیست وپنج (25) درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک¬سال و بالای یکسال اسارت و خواهر و برادر شهید معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امورایثارگران استان و پنج(5) درصد سهمیه باقیمانده را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست وپنج (25) درصد وآزادگان زیر یک (1) سال اسارت اختصاص می یابد.
تبصره: فرزندان (شهید، جانباز بیست و پنج درصد(25%) و بالاتر، آزاده، اسیر و مفقودالاثر) بازنشسته مراکز تابعه دانشگاه/دانشکده نیز مشمول بند فوق هستند.
3/7- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه 5 درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند، انجام خواهد شد.
4/7-  پذیرش مازاد بر 30 درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت.
5/7- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسایی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن، نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکور ندارند.
6/7- تمامي سهميه مجوزبعد از ایثارگران به سایر داوطلبان به ترتيب نمره فضلي پس از کسب حد نصاب لازم اختصاص می یابد.
7/7- داوطلبان منحصراً مجاز به انتخاب یک شغل و یک محل جغرافیایی خواهند بود.
8/7- مدارک تحصیلی بالاتر يا پائین¬تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده درشرایط احراز مشاغل در آگهي استخدامي و همچنين  مدارک معادل، براي شرکت در امتحان و استخدام معتبر نمي¬باشد.
9/7- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط وشرایط اعلام شده درمتن آگهی برعهده داوطلب خواهد بود ودر هر مرحله از مراحل ثبت نام، امتحان و جذب محرز شود که داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد، حتی در صورت صدور قرارداد حکم مزبور لغو وبلااثر می¬گردد.
10/7- داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی درمهلت مقرر(اعلام شده توسط کارگزینی شبکه بهداشت و درمان شهرستان  در زمان تحویل مدارک) به هسته گزینش دانشگاه مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه فرد به مدت ده روز پس از کسب اطلاع و ابلاغ از سوی مرکز بهداشت شهرستان ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده واز افراد ذخیره به¬جای وی به گزینش معرفی خواهد شد.
11/7- هرگونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان از طریق شبکه بهداشت ودرمان شهرستان جم خواهد بود وداوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد.
12/7- باتوجه به این که ملاک ثبت نام ازمتقاضیان تکمیل برگ درخواست شغل می باشد لازم است درتکمیل آن نهایت دقت را به عمل آورده وهیچگونه اصلاحاتی پس از ثبت نام قابل پذیرش نخواهد بود.
13/7-انتخاب داوطلبان به ترتیب بالاترین نمره کل ماخوذه در آزمون در هر رشته شغلي با رعايت ظرفيت پيش بيني شده می¬¬باشد. در مواردی که نمره کل دو داوطلب در يک رشته شغلي یکسان و مازاد بر تعداد ظرفيت اعلام شده در آگهی استخدامی باشد، ملاک عمل نمره آزمون کتبی قرارمی گیرد وبعنوان نفر اصلی به گزینش معرفی می شودقرار خواهد گرفت.
14/7- شبکه بهداشت و درمان شهرستان جم. هیچ گونه تعهدی جهت تامین غذا، ایاب و ذهاب و  مسکن پذیرفته شدگان ندارد.

برای دانلود دفترچه ثبت نام و فرم درخواست شغل کنید.

 
   

تاریخ بروز رسانی:   8 امرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱
     
 

موارد مرتبط


ارسال نظر
ايميل :     
نام و نام خانوادگی :  
نظر :
 
حروف تصویر بالا :   
 
 

لینک به این صفحه
< >