انبار کالا

1391/3/2 0:0

شرح وظایف :

  • کنتور فاکتورهای خرید
  • ثبت رسید انبار فاکتورهای خرید
  • ثبت حواله های خروجی از انبار
  • ثبت اموال واحدها و مراکز در پرونده های امین امورال های مربوطه


   
تعداد بازدید:   ۱۲۲۶

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >